Mạch LED vẫy 8 kênh 30A

150,000 

Mạch LED vẫy 8 kênh 30A phục vụ những biển LED số kênh nhỏ hơn hoặc bằng 8. Số lượng bóng lên đến 1000 bóng mỗi kênh. Lựa chọn tốt cho các đơn vị thi công.

Danh mục: