Hiển thị một kết quả duy nhất

Module LED ma trận full color

Module LED ma trận Full color có thể nói là đỉnh cao của module ma trận. Module full color được chia theo độ phân giải (pixels) như P3, P4, P5. Module full color cũng được chia thành hàng trong nhà và hàng ngoài trời. Chất lượng hình ảnh của module full color tỷ lệ với độ phân giải của chúng.

-20%
-20%