Thanh LED hắt 3 bóng 5054 XQD

2,100 

Thanh LED hắt 3 bóng 5054 XQD:
– Điện áp vào 12VDC
– Công suất 0.72W/1 thanh
– 1 dây gồm 20 thanh 3 bóng

Danh mục: