Mạch mini điều khiển bóng full M1

250,000 

– Số lượng bóng: 2500 bóng
– Phần mềm tương thích: Wing
– Hỗ trợ bắt nhạc: Không
– Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng, tốc độ
– Tetst bóng: Có
– Test sơ đồ di dây: Có

Danh mục: