Mạch magic nháy theo nhạc

650,000 

  • Số lượng bóng: 5000 bóng Led full color
  • Phần mềm lập trình: MAGIC v5.0.0.1
  • Hỗ trợ nháy theo nhạc: Có
  • Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng, tốc độ, remix, auto
Danh mục: