LED hắt cụm 4 bóng mắt lồi HHX – T35354F-28T

5,500 

LED hắt cụm 4 bóng mắt lồi HHX
– Điện áp vào 12VDC
– Công suất 1.44W/ 1 cụm 4 bóng
– 1 dây 20 cụm

Danh mục: