LED hắt cụm 4 bóng đế sắt 5054

2,700 

Cụm 4 bóng đế sắt 5054
– Điện áp vào 12VDC
– Công suất 0.72W/1 cụm
– 1 dây gồm 20 cụm được nối liền nhau

Danh mục: