LED hắt cụm 4 bóng mắt lồi XQD

5,000 

LED hắt cụm 4 bóng mắt lồi XQD
– Điện áp vào 12VDC
– Công suất 1.44W/ 1 cụm 4 bóng
– 1 dây 20 cụm

Danh mục: