Bộ xử lý VP-9000

Bộ xử lý hình ảnh mới nhất.
– 11 kênh vào, 4 kênh đầu ra
– 5,3 triệu pixel
– HD 1080p